Napis: ZbioryZbiory
ilustracja dekoracyjna
Kolekcja Gabinetu Numizmatycznego

Zbiory Gabinetu Numizmatycznego liczą około 19.000 zabytków, w tym ok. 1.800 ozdób towarzyszących skarbom wczesnośredniowiecz-nym, 425 medali współczesnych o tematyce numizmatycznej i muzealnej oraz około 480 kopii monet.

Zabytki pochodzą z wykopaliskowych badań archeologicznych - głównie skarbów oraz z pojedynczych znalezisk monet. Stanowiska archeologiczne na których odnaleziono zabytki gromadzone w Dziale, zlokalizowane są na terenie całej Polski oraz na terenach zachodniej Białorusi i Ukrainy, z badań archeologicznych prowadzonych tam w okresie międzywojennym.

Monety datowane są na :
a) okres antyczny - ok. 3.660 szt., prawie wyłącznie denary rzymskie głównie z 4 dużych skarbów, m.in. z Boroczyc i z Nietuliska Małego;
b) X i XI w. - ok. 8.000 srebrnych denarów europejskich i dirhamów arabskich przeważnie ze skarbów, w tym z Zalesia, Brzozowa Nowego, Dzierząźni, Obry, Stryjewa i Trójcy;
c) okres nowożytny - przeszło 5.000 monet srebrnych i miedzianych z 12 skarbów i ok. 100 znalezisk drobnych