Napis: ZbioryZbiory
ilustracja dekoracyjna

Zbiory Działu Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych

Zbiory Działu Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych  obejmują zabytki archeologiczne pochodzące ze średniowiecza i czasów późniejszych.

W Dziale znajdują się kolekcje z osad i cmentarzysk m.in. w Sandomierzu, Złotej Sandomierskiej, Samborcu, Bazarze Nowym i Dawidgródku (zachodnia Białoruś) pozyskane przez PMA w okresie międzywojennym. Badania powojenne pracowników Działu przyniosły zabytki z szeregu ważnych stanowisk m.in. Warszawy Bródna Starego, Drohiczyna, Kamionki Nadbużnej, Ogrodników, Pokrzywnicy Wielkiej i serocka (Mazowsze i Podlasie). Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych badania Działu koncentrowały się na obszarze północnego Mazowsza i Południowego Podlasia. Pozyskano wówczas zbiory z cmentarzysk z grobami w obstawach kamiennych w Pokrzywnicy Wielkiej i Tańsku. Na Podlasiu przebadano osady i cmentarzyska w Czekanowie, Smolugach i Rybałtach oraz w Drohiczynie. Duże znaczenie miały badania wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w rejonie Wierzbicy i Iłży.

Wśród zbiorów Działu Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych na szczególną uwagę zasługują kolekcje z Drohiczyna, grodzisk w Dawidgródku i Czersku, cmentarzysk w Pokrzywnicy Wielkiej, Samborcu oraz w Końskich i Lednogórze.