Napis: ZbioryZbiory
ilustracja dekoracyjna

Zbiory Działu Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

W Dziale Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza gromadzone są zabytki datowane od około XVIII do około III wieku p.n.e. Pochodzą one z ponad 2,5 tysiąca stanowisk archeologicznych, usytuowanych w większości na terenie Polski centralnej i wschodniej. Przeważają bogate kolekcje zabytków ceramicznych - szczególnie naczyń pozyskiwanych w trakcie badań cmentarzysk ludności kultury łużyckiej oraz nekropoli kultury grobów kloszowych, zlokalizowanych przede wszystkim na terenie Mazowsza. Zasoby Działu uzupełnia interesujący zestaw wyrobów brązowych (ozdób, narzędzi, broni), zwłaszcza ze znalezisk gromadnych  -skarbów, a także przedmioty wykonane z żelaza, kamienia, krzemienia, kości i poroża. Do najcenniejszych i najciekawszych należą przypisywane ludności kultury trzcinieckiej zespoły ozdób brązowych z Dratowa, pow. Opole Lubelskie, Stawiszyc, pow. Pińczów oraz z mazowieckich stanowisk w Rawie Mazowieckiej i Żyrardowie. Wyroby ludności kultury łużyckiej również reprezentują głównie ozdoby, m.in. wielkie zapinki ze Świdnicy, pow. loco i Strzyżowa, pow. Hrubieszów oraz równie efektowne naramienniki, nagolenniki, naszyjniki i zausznice ze skarbów z Gośniewic i Ginetówki, pow. Grójec, Kisielska, pow. Łuków, Kluczewa, pow. Płońsk, Woskowic Małych, pow. Namysłów, Złakowa Borowego, pow. Łowicz, Słupii, pow. Kielce. Ponadto do zbiorów Działu Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza należą przedmioty z dawnych kolekcji i badań prowadzonych na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Są to m.in. zabytki wydobyte z kurhanów scytyjskich, w tym znaczna liczba brązowych grocików strzał, znaleziony na Podolu kimeryjski kocioł wykonany ze zdobionych blach miedzianych, inwentarz eponimicznego cmentarzyska kultury wysockiej.

Pracownicy działu prowadzą aktywną działalność terenową. W efekcie podejmowanych w ostatnich latach ratowniczych badań wykopaliskowych znacząco wzbogacone zostały kolekcje zabytków kultury łużyckiej, pomorskiej i grobów kloszowych. Nowo pozyskane zbiory są sukcesywnie opracowywane.