Napis: ZbioryZbiory
ilustracja dekoracyjna

Zbiory Działu Archeologii Bałtów

Zbiory Działu obejmują zabytki z czasów od V w. p.n.e. po średniowieczne i czasy nowożytne (XVII w.) pochodzące z terenów pomiędzy dolną Wisłą a dolną Dźwiną. Najstarsze zręby kolekcji bałtyjskiej w PMA stanowi część kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska (zachodnia Białoruś) oraz zbiory z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Marienhaus (obecnie Vilaka na Łotwie) z kolekcji Zygmunta Glogera.

Pierwsza połowa XX w. przyniosła szereg odkryć, w wyniku których do PMA trafiły zabytki ze stanowisk w Prudziszkach (Suwalszczyzna), Wysokim (Litwa Zaniemeńska), Sudacie, Mieżanach i Żwirblach (Wileńszczyzna). Szczególnie zabytki z tego ostatniego stanowiska zasługują na uwagę z powodu bogactwa oraz unikatowości form obrządku pogrzebowego.

Po II wojnie światowej badania w ramach Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej koncentrowały się na obszarze jaćwieskiej Suwalszczyzny.

W zbiorach Działu znajdują się zabytki m.in. ze Szwajcarii pod Suwałkami i Netty. W wyniku badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Jeglińcu pozyskano m.in. kolekcję unikatowych ozdób brązowych. W ramach Ekspedycji Sudowskiej prowadzone były badania na stanowiskach w Rostku - Konikowie, czerwonym Dworze i Niedrzwicy koło Augustowa.