Napis: ZbioryZbiory
ilustracja dekoracyjna
Biblioteka

Początek Bibliotece Państwowego Muzeum Archeologicznego dały zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Kiedy w 1928 przestało istnieć P.G.K.Z.P. a powstało PMA, wszystkie książki przeszły na własność tego ostatniego. Kontynuowano nawet prowadzenie tej samej Księgi Inwentarzowej. Duże, choć trudne do oszacowania straty (zaginęło większość inwentarzy) poniósł księgozbiór w czćsie II wojny światowej. Szczęśliwie część zbiorów udało się odzyskać w wyniku rewindykacji.

W chwili obecnej Biblioteka posiada ponad 74 tys. woluminów książek, czasopism i broszur.

W zbiorach znajdują się prace naukowe z zakresu archeologii, antropologii, numizmatyki, historii, historii kultury i sztuki od pradziejów do okresu średniowiecza. Kolekcjonowane są też publikacje dotyczące muzeologii i muzealnictwa, konserwatorstwa i konserwacji oraz encyklopedie, słowniki i atlasy.

Szczególnie bogata i cenna jest kolekcja książek z zakresu archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej Polski i Europy Środkowej, na którą składają się m.in. publikacje z XIX i początku XX wieku.

Biblioteka PMA posiada unikalny w skali krajowej zbiór książek dotyczących archeologii Ameryki Prekolumbijskiej - przede wszystkim z obszaru Meksyku oraz publikacje archeologiczne i historyczne basenu Morza Śródziemnego.

Prowadzona jest krajowa i międzynarodowa wymiana wydawnictw, z większością krajów europejskich oraz ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Kolumbią, Japonią, Koreą i in.

W październiku 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stworzenie katalogu komputerowego zbiorów bibliotecznych dostępnych w Internecie

Katalog on-line