Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: WystawyWystawy

ilustracja dekoracyjna

Skarby wieków średnich - w Atenach do stycznia 2019 r.

Wystawa biżuterii średniowiecznej „Skarby wieków średnich”, przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, została oficjalnie otwarta 5 grudnia br. w Muzeum Bizantyjskim i Chrześcijańskim w Atenach.

Link do strony Ambasady RP w Atenach

 

 

Wystawa „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii” - w Viļace do wiosny 2019 r.

Dnia 24 października 2018 r. w miasteczku Viļaka (dawniej Marienhaus), w płn-wsch Łotwie, została otwarta wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Regionalnego Viļaka pt. Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii.
        W tym miasteczku położonym na krańcach dawnej Rzeczypospolitej (Marienhaus znajdował się na terenie Inflant Polskich) zachowało się wiele śladów polskiego dziedzictwa kulturowego, związanego z rodziną hrabiów Lippe-Lipskich, właścicieli majątku Marienhaus w latach 1824–1920. Wystawa prezentuje historię tej rodziny, sylwetki Kazimierza Bujnickiego i Stefanii Ulanowskiej, zasłużonych badaczy regionu, opowiada o przeszłości tych ziem od czasów najdawniejszych po historyczne. Początki Viļaki (Marienhaus) sięgają 1293 r., kiedy to z rozkazu arcybiskupa Rygi na wyspie na jeziorze o tej samej nazwie zbudowano klasztor-zamek i nadano mu imię Dom Marii – Marienhaus.
        Obok zabytków historycznych eksponowane są na wystawie zabytki archeologiczne, a wśród nich ozdoby, broń i narzędzia wykopane w 1880 r. przez znanego XIX-wiecznego archeologa polskiego, Zygmunta Glogera na cmentarzysku w Marienhaus. Zabytki te pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, podobnie jak kilkadziesiąt innych okazów z Inflant Polskich prezentowanych na wystawie. Eksponaty ze zbiorów Narodowego Muzeum Historii Łotwy z Rygi i Muzeum Regionalnego w Viļace uzupełniają część archeologiczną wystawy. Wśród eksponatów historycznych, pochodzących z lokalnego muzeum i kościołów w Viļace i Szkiełbanach, zwraca uwagę mszał podarowany kościołowi parafialnemu w Marienhaus przez Jana i Alinę (Adelinę) Lippe-Lipskich pierwszego stycznia 1855 r., z odręczną dedykacją. Niezwykłym eksponatem jest też oryginalny ornat z XVII–XVIII w. pamiętający czasy Hylzenów, starostów Marienhaus z nadania królewskiego w latach 1713–1772.
        Na wystawie prezentowanych jest ponad 150 zabytków (w 13-tu gablotach), a liczne zdjęcia i mapy wraz z komentarzem zakomponowano na 16-tu planszach. Wystawa jest trójjęzyczna: polsko-łotewsko-angielska.
Otwarcie ekspozycji uświetnili ambasadorzy Łotwy w Warszawie (Edgars Bondars) i Polski w Rydze (Monika Michaliszyn), specjalny list dedykował organizatorom i gościom prezydent Republiki Łotewskiej, Raimonds Vējonis. Przed otwarciem wystawy odbyła się uroczysta inauguracja odbudowanego mostka, z którego korzystała hrabina Lippe-Lipski, poświęconego jej pamięci.
Autorkami i kuratorkami wystawy są: Rita Gruševa (Muzeum Regionalne Viļaka, Łotwa) i Anna Bitner-Wróblewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Polska).
Wystawa będzie prezentowana w Viļace do wiosny 2019 r., potem planowane są jej pokazy w Rydze i Warszawie.

Autor zdjęć: Cezary Sobczak


A.Bitner-Wróblewska oprowadza ambasador Polski


Ambasador Łotwy E.Bondars i dyrektor muzeum R. Gruseva


Ambasador Polski M. Michaliszyn i dyrektor muzeum R. Gruseva


Ornat z XVII - XVIII w.


Pierwsi goście przechodzą przez mostek


Plansza tytułowa w jęz. angielskim


Plansza tytułowa w jęz. łotewskim


Plansza tytułowa w jęz. polskim


Starosta Vilaki otwiera mostek


Występ zespołu folklorystycznego


Zabytki z Marienhaus z badań Glogera

 

 

Skarby wieków średnich - w Grecji do 30.09.2018 r.

Plakat z informacją o otwarciu wystawy "Skarby wieków średnich" w Muzeum Diachronicznym w Larissie. Po kliknięciu plakat otworzy się w większym rozmiarze. Tekst na plakacie: Muzeum Diachroniczne w Larissie prezentuje wystawę czasową składającą się z 445 artefaktów, stanowiących najcenniejszą część zbiorów Działu Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wystawa "Skarby wieków średnich" prezentuje najpiękniejszą biżuterię wczesnośredniowieczną pochodzącą z kolekcji warszawskiego muzeum. Prezentowane eksponaty to głównie biżuteria i elementy ubioru wykonane z różnych metali, szkła i kamieni półszlachetnych. Niejednokrotnie są to unikalne, jednostkowe wyroby o ogromnej wartości artystycznej i poznawczej wykonane z brązu, srebra, szkła, a sporadycznie także złota, kamieni półszlachetnych czy bursztynu. Na ekspozycji podziwiać można m.in. różne rodzaje pierścionków, bransolet i naszyjników misternie zdobione zausznice, popularne w wiekach średnich kabłączki skroniowe, które kobiety mocowały do nakryć głowy oraz wiele innych. Prezentacja wystawy w Muzeum Diachronicznym w Larissie mozliwa jest dzieki wsparciu Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej. Wczesniej wystawa była eksponowana w Muzeum Archeologicznym w Salonikach. W uroczystym otwarciu wystawy w dniu 26 kwietnia br. udział wzięli m.in. Ambasador RP w Atenach Anna Barbarzak, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr Wojciech Brzeziński, Dyrektor Muzeum Diachronicznego dr Stavroula Sdrolia, przedstawiciele władz lokalnych z miasta Larissy i regionu Tesalii. Ambasada RP w Atenach składa serdeczne podziękowania organizatorom wystawy oraz Ministerstwu Kultury i Sportu Republiki Greckiej za współpracę przy tym projekcie. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Czas trwania wystawy 26.04.2018 - 30.09.2018

 

 

Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy w Muzeum Historycznym w Przasnyszu - do 31 lipca 2018 r

Dnia 10. 05. 2018 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu otwarto wystawę Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy. Wystawa poświęcona jest kulturze i historii Jaćwingów i została przygotowana przez Dział Archeologii Bałtów PMA. Wystawę otworzyli dr Wojciech Borkowski, wicedyrektor PMA, oraz Agnieszka Brykner, dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele kultury, oświaty, samorządu i mieszkańcy Przasnysza. Wszystkich gości po wystawie oprowadzili kuratorzy i autorzy jej scenariusza dr Marcin Engel i Cezary Sobczak, pracownicy DAB PMA. Na wystawie można obejrzeć ponad 140 zabytków, głównie broni, ale również ozdób, pochodzących ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Ekspozycję można oglądać do 31 lipca 2018 r.

Zdjęcie ukazujące dr Wojciecha Borkowskiego - wicedyrektora PMA, przemawiającego podczas otwarcia wystawy  Zdjęcie ukazujące Agnieszkę Brykner, dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu, przemawiającą podczas otwarcia wystawy.

Zdjęcie zrobione podczas zwiedzania wystawy przez gości

 

 

 

Oto dni krwi i chwały - Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina  w Sannikach - do października 2018 r.

Ekspozycja podzielona jest na dwa bloki tematyczne.
Pierwsza część prezentuje zagadnienia związane z początkiem rakietnictwa polskiego, wykorzystywanego do działań zbrojnych w 1 poł. XIX wieku. Ukazane są sylwetki najważniejszych postaci związanych z tą dziedziną artylerii, prezentowany jest warsztat, w którym produkowano pierwsze rakiety oraz rekonstrukcje dziewiętnastowiecznych pocisków.
Druga część wystawy opowiada historię walk, w trakcie Bitwy o Warszawę 6.09.1831 r., wojsk polskich i rosyjskich na Reducie Ordona. Możemy dziś odtworzyć przebieg tego starcia na podstawie znalezisk z badań archeologicznych prowadzonych na reducie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Obiekty prezentowane na ekspozycji ukazują militaria oraz przedmioty osobiste poległych żołnierzy. Zaprezentowana jest również sylwetka bohatera wspomnianej batalii Konstantego Juliana Ordona.
Na wystawie są pokazane także eksponaty pozyskane w wyniku współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zdjęcie z otwarcia wystawy przedstawiające m.in dr Wojciecha Brzezińskiego - dyrektora PMA oraz dr Wojciecha Borkowskiego - wicedyrektora PMA Zdjęcie z wystawy przedstawiające na pierwszym planie mundur żołnierski i wyrzutnie rakiet z głowicą kulistą. W planie dalszym widoczne są plansze informacyjne oraz przekroje pocisków.