Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ABC architektury gotykuABC architektury gotyku

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna
 Jest to wystawa edukacyjna, której najlepszymi odbiorcami są uczniowie mający już pewną wiedzę historyczną.

Zdjęcia o wysokości kilku metrów, umieszczone na przestrzennych konstrukcjach, nadają wystawie charakter późno średniowiecznego miasta, Prezentowane są tutaj wyłącznie obiekty pochodzące z ziem polskich. Należą do nich zarówno budynki sakralne (np. katedra wrocławska, kościół p.w. Panny Marii w Ziębicach, kościół p.w. Mikołaja w Brzegu), jak i świeckie ( np. budynek Akademii Krakowskiej Colegium Maius, spichlerz toruński, Żuraw gdański).

Ważnym elementem wystawy są przykłady miejskich fortyfikacji: bram (Żuraw gdański, Brama Krakowska w Szydłowie), baszt (Paczków, Olkusz), barbakanu krakowskiego i fragmentu muru odtworzonego z oryginalnych cegieł gotyckich. W centrum wystawy, jak w środku średniowiecznego miasta, znajduje się rynek, przy którym wznoszą się gotyckie budynki mieszkalne (dom ze Stargardu Szczecińskiego, Dom Kopernika z Torunia), oraz  wspaniały ratusz wrocławski.

Prezentowane budowle są starannie dobranymi przykładami służącymi do przedstawienia ogólnych zasad architektury gotyckiej i wyjaśnieniu podstawowych pojęć architektonicznych, takich jak: wimperga, przypora, blenda, maswerk.

Ważnym uzupełnieniem wystawy są zgromadzone detale architektoniczne pochodzące z budowli gotyckich oraz  zabytki i kopie zabytków z okresu  późnego średniowiecza: broń (bombarda, hakownica), manuskrypty (np. kopia kodeku Baltazara Behema) i  kopia insygniów grobowych Kazimierza Wielkiego.