WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

WYSTAWY PLANOWANE

SKARBY Z ARCHIWUM. INWENTARZ ARCHEOLOGICZNY MICHAŁA BRENSZTEJNA
Wystawa będzie czynna od 3 marca do 30 czerwca 2017r. Wystawa prezentuje sylwetkę Michała Eustachego Brensztejna (1874-1938) - miłośnika przeszłości rodzinnej Żmudzi, archeologa, etnografa, historyka kultury, publicysty, bibliotekarza biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. ( więcej )

BAŁKANY - WSPÓLNE DZIEDZICTWO
Wystawa będzie czynna od 3 lutego do 31 marca 2017r. Wystawa fotografii autorstwa Ivo Hadjimisheva przedstawia sztukę i architekturę starożytnych cywilizacji bałkańskich od młodszej epoki kamienia do średniowiecza. (więcej )