Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: WystawyWystawy

ilustracja dekoracyjna

W związku z realizacją programu: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (PMA) - wszystkie wystawy, zajęcia edukacyjne oraz działalność Biblioteki Naukowej zostają
ZAMKNIĘTE
od dnia 1 października 2018 roku. Prace modernizacyjne budynku Arsenału planowane są na lata 2019-2021.