WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

NASZE WYSTAWY
        W INNYCH MUZEACH

Goście odwiedzajcy wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym maj możliwość nabycia w kiosku wydawnictw związanych z archeologią, a także pamiątek będących replikami i nalśadownictwem zabytków archeologicznych.