Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Alfabet architektury romańskiejAlfabet architektury romańskiej

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna
 

Wystawa w przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane z kamiennym budownictwem wczesnośredniowiecz-nym. Bazuje na przykładach budowli kamiennych z terenów ziem Polski datowanych od X wieku do poł. XIII wieku. Jednym z najbardziej interesujących obiektów jest kopia Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha oraz kopia Drzwi Płockich z XII w. (dziś w soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim)