Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
BiskupinBiskupin

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

Wystawa  "Biskupin" jest  przede wszystkim adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, dla których przyjście na nią jest niejednokrotnie pierwszym kontaktem z archeologią.

Ekspozycja w przystępny sposób przedstawia życie codzienne ludności kultury łużyckiej na terenie osiedla obronnego zbudowanego na wyspie jeziora biskupińskiego we wczesnej epoce żelaza (ok.2700 lat temu).

Relikty osiedla odkrył w 1933 roku nauczyciel miejscowej szkoły Walenty Szwajcar i już od momentu rozpoczęcia pierwszych wykopalisk w 1934 roku, to unikatowe stanowisko archeologiczne szybko zyskało sławę i rozgłos nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Osiedle przebadane zostało w 75% i dostarczyło obszernych informacji na temat zabudowy, systemu obronnego, a także życia codziennego jego mieszkańców.

Na wystawie prezentowane są fotografie z badań przedwojennych, wśród których wyróżnia się zdjęcie półwyspu z częścią odsłoniętego osiedla wykonane z balonu.

Atrakcyjnymi elementami wystawy są: makieta osady, model przedstawiający konstrukcję chaty, a także odtworzone wnętrze chaty biskupińskiej wraz z jej wyposażeniem - paleniskiem, warsztatem tkackim, narzędziami rolniczymi, przedmiotami codziennego użytku.

Uzupełnieniem wystawy jest półgodzinny film o Biskupinie pt. " Gród nad jeziorem"