Zawieszka zoomorficzna w kształcie stylizowanego konika. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje  się w zbiorach Muzeum
Napis: Zajęcia muzealne Zajęcia muzealne

ilustracja dekoracyjna

Zdjęcie kilku glinianych grzechotek samodzielnie wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach.

Zajęcia dla dzieci od 0 klasy, czas trwania ok. 60-70 min.

W czasie tych zajęć dzieci poznają prosty sposób wykonania pradziejowej grzechotki z naturalnej gliny.

Wszystkie prace zabierane są do domu.
Istnieje możliwość wypalenia grzechotek – odbiór po ok. 3 tygodniach


do-druku