Zawieszka zoomorficzna w kształcie stylizowanego konika. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje  się w zbiorach Muzeum
Napis: Lekcje muzealne Lekcje muzealne

ilustracja dekoracyjna

Zdjęcie z przeprowadzanej lekcji - uczń samodzielnie wybija pamiątkową monetę.O
powieść o płacidłach
Od klasy III szkoły podstawowej, czas trwania ok. 60 min.

Lekcja muzealna prowadzona w oparciu o wystawę Pradzieje ziem polskich. Uwaga grupy koncentruje się przede wszystkim na różnych przedmonetarnych środkach płatniczych (płacidłach), na wczesnych monetach obcych oraz monetach pierwszych władców dynastii piastowskiej. Na koniec nasi goście stają się średniowiecznymi mincerzami i własnoręcznie wybijają pamiątkową monetę , którą zabierają do domu..
Istnieje możliwość przeprowadzenia skróconej wersji lekcji, kryjącej się pod hasłem BICIE MONET.


do-druku