Zawieszka zoomorficzna w kształcie stylizowanego konika. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje  się w zbiorach Muzeum
Napis: Zajęcia muzealne Zajęcia muzealne

ilustracja dekoracyjna

Zdjęcie kilku małych glinianych naczyń samodzielnie wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach.

 

Zajęcia dla dzieci od 0 klasy, czas trwania ok. 60-70 min.

Zajęcia nasze poprzedzone są zwiedzaniem fragmentu wystawy stałej Pradzieje ziem polskich. Dzieci poznają technikę ręcznego lepienia, dzięki której można wykonać naczynie dowolnego, wcześniej zaplanowanego kształtu.

Prace zabierane są do domu.
Istnieje możliwość wypalenia naczyń – odbiór po ok. 3 tygodniach.
do-druku