Zawieszka zoomorficzna w kształcie stylizowanego konika. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje  się w zbiorach Muzeum
Napis: Lekcje muzealne Lekcje muzealne

ilustracja dekoracyjna

Zdjęcie przedstawiające dzieci stojące przy obiektach na wystawie

 
P
oczątki Państwa Polskiego
Od klasy V szkoły podstawowej, czas trwania ok. 45 min.

Lekcja ta koncentruje się na końcowej części wystawy Pradzieje ziem polskich, dotyczącej okresu wczesnego średniowiecza (VI w – poł. XIII w.). Ma ona za zadanie w sposób syntetyczny, a zarazem przystępny zapoznać dzieci i młodzież z procesem formowania się państwa polskiego. Słuchacze poznają również życie i kulturę społeczeństwa plemiennego oraz Polski Piastowskiej na przykładzie konkretnych zabytków archeologicznych, a także modeli i rekonstrukcji.


do-druku