Napis: Cyfrowe zbioryCyfrowe zbiory

 Baza zbiorów archiwalnych - ICA AtoM

Publikację  na stronie systemu ICA-AtoM Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie  rozpoczęło w  2015 roku.  W ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków EFRR - RPO WM 2007-2013 oraz bieżącego -  RPO WM  2014-2020, wykonano i bezpłatnie udostępniono kopie cyfrowe dokumentów archiwalnych  z zakresu opieki konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi.

Dofinansowanie projektu RPO WM 2007-2013 umożliwiło  udostępnienie cyfrowych kopii dokumentów naukowych należących do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA), powstałych w okresie 1911 – 1982. Są to  rękopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy, sprawozdania, rysunki, korespondencję, opinie o pracach wykopaliskowych i znaleziskach, pochodzące ze spuścizny naukowej trzech wielkich archeologów: Stefana Krukowskiego (1890 -1983), Michała Drewko (1887-1964) i Romana Jakimowicza (1889-1951).

W ramach projektu RPO WM  2014-2020 wykonano i udostępniono cyfrowe kopie dokumentów naukowych zaliczane do najważniejszych zbiorów PMA. Dokumenty te pochodzą ze spuścizn naukowych po prof. Erazmie Majewskim (1858–1922) i dr hab. Józefie Żurowskim (1892-1936). Projekt objął także  część spuścizny naukowej po dr Janie Kazimierzu Jaskanisie (1932-2016), wieloletnim  detektorze PMA i świadectwa działalności Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, które zostało powołane w 1920 roku przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako jednostka centralna do spraw związanych z muzealnictwem i konserwatorstwem zabytków przeddziejowych (archeologicznych).

System  ICA-AtoM (AtoM akronim Access to Memory) uwzględnia standardy notacji zalecane przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA - International Council on Archives)  dla opracowania dokumentacji archiwalnej, co jest zasadniczą innowacją w polskim muzealnictwie.

Międzynarodowa Rada Archiwów udostępnia  oprogramowanie ICA-AtoM na licencji open source,.

Dofinansowano ze środków EFRR - RPO WM