ilustracja dekoracyjna
ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna
DOM WIECZNOŚCI WEZYRA. GROBOWIEC MEREFNEBEFA I JEGO ODKRYWCA
(od 8 grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.)

Wystawa prezentuje  jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara (w Egipcie), przygotowaną przez CAŚ UW we współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Polsko-Egipską Misją  Archeologiczną Saqqara.

W 2017 roku mija 30 lat od rozpoczęcia prac misji CAŚ UW  w Saqqarze, a zarazem 20 lat od jednego z najbardziej spektakularnych odkryć  - grobowca wezyra Merefnebefa (XXIII wiek p.n.e.). Wydarzenie ma również na celu uhonorowanie trzydziestolecia pracy w Saqqarze prof. Karola Myśliwca, twórcy i wieloletniego (do 2016r) kierownika misji.

Głównym elementem wystawy jest naturalnej wielkości makieta kaplicy grobowej Merefnebefa. Ściany oryginalnej kaplicy są dekorowane polichromowanymi reliefami, przedstawiającymi między innymi sceny z życia egipskiego dostojnika sprzed 4400 lat. Makietę poprzedza ekspozycja przybliżająca znaczenie i kontekst znaleziska, w tym historię polskich badań i egipskie zwyczaje pogrzebowe.  Na wystawie zostaną również zaprezentowane, niepokazywane dotąd,  zabytki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, a także kopie znaleziska z cmentarza dostojników e Saqqarze, wykonane przez pracujących z misją konserwatorów.  

Wystawa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Polsko-Egipska Misja Archeologiczna Saqqara


Komitet honorowy:
dr Wojciech Brzeziński  (dyrektor PMA)
dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski (dyrektor CAŚ UW)
dr Teodozja Rzeuska (dyrektor I ŚiO PAN)
pani Helene Zaleski
pani Alicja Kozłowska
pani Teresa Żurkowska

Partnerzy:
Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Muzeum Narodowe w Warszawie
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Komitet organizacyjny i naukowy:
Urszula Perlikowska-Puszkarska (zast. dyrektora PMA)
dr hab. Kamil Kuraszkiewicz (WO UW, Misja Saqqara) – kurator wystawy
Joanna Szczepkowska (CAŚ UW)
Agnieszka Kowalska (Misja Saqqara)
Małgorzata  Radomska (IKŚiO PAN, Misja Saqqara)
Jarosław Dąbrowski  (Misja Saqqara)
Magdalena Abramowska (Misja Saqqara)