ilustracja dekoracyjna Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie laureatem w XII edycji konkursu - Mazowieckie zdarzenia muzealne - Wierzba, w kategoriach:  
Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum oraz Muzealny projekt edukacyjny. (więcej...)

 

W związku z realizacją programu "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego " - PMA
wszystkie wystawy, zajęcia edukacyjne oraz działalność Biblioteki Naukowej zostają zawieszone od dnia 1 października 2018 roku do odwołania.ZAPROSZENIE

W dniu 5 grudnia 2018 r. zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Bałtyjskiego. Przypominamy, że w sezonie 2018/2019- Seminarium odbywać się będzie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. (więcej...)

NASZE WYSTAWY W INNYCH MUZEACH

Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii (więcej...)

 

Skarby wieków średnich w Atenach (więcej...)

 


Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy (więcej...)

 

Oto dni krwi i chwały - Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego (więcej...)

 

INWESTYCJE

Inwestycje realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie w latach 2017-2018 (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)

Kolekcja judaików Państwowego Muzeum Archeologicznego
dostępna na stronie Centralnej Bazy Judaików (więcej...)
Pradzieje ziem polskich

Największa stała ekspozycja Muzeum ukazująca dzieje osadnictwa i kultury mieszkańcow naszych ziem od około 200 tys. lat temu po okres wczesnego średniowiecza. Na wystawie pokazany jest proces zmian jaki zachodził we wszystkich dziedzinach życia człowieka mieszkajacego na terenie ziem polskich w kolejnych epokach: kamienia, brazu, żelaza - do późnego średniowiecza.(więcej..)

Seminarium Bałtyjskie 2018/2019

W związku z remontem Państwowego Muzeum Archeologicznego, uprzejmie informujemy, że w sezonie 2018/2019 oraz następnych - aż do odwołania - Seminarium Bałtyjskie odbywać się będzie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
O terminach i tematyce kolejnych spotkań będziemy informować w oddzielnych komunikatach. (więcej...)

Społeczność PMA

facebook  facebook
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego