| Strona Główna |

W ramach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wykonano cyfryzację części kolekcji judaików ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Założeniem projektu było zbudowanie bazy danych, w której skatalogowane zostały judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami). Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura +, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie udostępniło swoją kolekcję judaików Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w celu realizacji w.w. projektu. Zbiór  liczy 207 muzealiów, powstał na zlecenie Ministra Kultury i Sztuki z zakupów państwowych, głównie w Desie, w latach 1986 - 1988.
Na kolekcję składają się działa sztuki i przedmioty kultu religijnego powstałe od końca XVIII w. po 1939 r. Zgromadzono  między innymi obrazy olejne, akwarele, rysunki, rzeźby oraz tory, lampy chanukowe i pamiątkowe dokumenty z  życia zawodowego społeczności żydowskiej.

Kolekcja on-line
Pod adresem  Centralnej Bazy Judaików: http://judaika.polin.pl/dmuseion można obejrzeć kolekcję ponad 100 judaików ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego