Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna
Sponsorzydla rozwoju Mazowsza

Zespół realizujący projekt:
Zarządzanie projektem prowadzone było przez Zespół Projektowy, w którego skład weszli doświadczeni pracownicy PMA, wspierani przez wszystkie działy Muzeum. Wśród członków zespołu projektowego znaleźli się między innymi:
 
mgr Agnieszka Jaskanis - Główny Inwentaryzator zbiorów PMA, kierownik projektu, w tym koordynator działań informatycznych, digitalizacyjnych i inwetaryzacyjnych. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu ewidencji zbiorów muzealnych, standaryzacji ich opracowania oraz udostępniania informacji o nich poprzez sieci teleinformatyczne. Autorka założeń budowy baz danych i współautorka specjalistycznych programów dedykowanych muzeom posiadającym zabytki archeologiczne:
1)"Fibula"(Oracle) program do zarządzania i ewidencji zbiorów archeologicznych,
2) "Cyfrowe zbiory PMA" (4D) program do zarządzania obiektami cyfrowymi, w tym udostępniania w sieci Internet
Współautorka ogólnopolskiego standardu udostępniania informacji o muzealiach SSWIM - Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej, opracowanego w 1996 r. i rozwijanego do 2004 r.. w ramach środkowoeuropejskiej grupy ICOM - Międzynarodowej Rady Muzeów przy UNESCO.
W latach 2006 - 2010 członkini zespołu ds. digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mgr Maria Krajewska - pracownik Pracowni Dokumentacji Naukowej, autorka ponad 30 publikacji z zakresu badań historycznych i archiwalnych nad kolekcją dokumentacji naukowej PMA i zbiorami muzealiów. Odpowiedzialna za wybór dokumentacji naukowej do realizacji projektu.

mgr Justyna Marczuk - pracownik Pracowni Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów. Od kilkunastu lat współpracuje przy projekcie digitalizacji zabytków PMA. Specjalista tworzenia baz danych, odpowiedzialna m.in. za:
- weryfikację zabytków przeznaczonych do digitalizacji pod względem zgodności zapisów z dokumentacją muzealną,
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji digitalizacyjnej,
- nadzór nad wykonawstwem i procedurą digitalizacji, tworzenie baz danych.

Agnieszka Danielewska - pracownik Zespołu Zarządzania Informacją Muzealną, od kilkunastu lat współpracuje z firmą outsourcingową, wykonującą serwis informatyczny  w PMA. Specjalista tworzenia baz danych.

mgr Anna Kucharska-Wach - pracownik Pracowni Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów. Specjalista tworzenia baz danych. Od kilkunastu lat współpracuje przy projekcie digitalizacji zabytków PMA

mgr Hanna Pilcicka-Ciura -  pracownik Pracowni Inwentaryzacji i Ruchu Muzealiów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w  tworzeniu naukowych baz danych.

Ewa Dragan - Główna Księgowa PMA, odpowiedzialna za wykonanie finansowe umów w ramach projektu.

Wsparcia merytorycznego w zakresie wiedzy historycznej i archeologicznej dotyczącej terenowych badań archeologicznych oraz upowszechnienia wiedzy z zakresu historii archeologii udzielili partnerzy projektu:
- Muzeum Archeologiczne w Krakowie
- Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Informacja o projekcie