Naczynie gliniane. Zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: KontaktKontakt

ADRES:
Państwowe Muzeum Archeologiczne
ul. Długa 52 - Arsenał
00-241 Warszawa
e-mail: sekretariat@pma.pl
e-mail: pma@pma.pl
fax:  (22) 831 51 95
tel.  (22) 50 44 800 (centrala)

W sprawie rezerwacji terminu i tematu zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt
e-mailem: wystawy@pma.pl
lub telefoniczne : 504-435-689

W związku z realizacją programu "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego " w PMA wszystkie wystawy, zajęcia edukacyjne oraz działalność Biblioteki Naukowej
zostają zawieszone od dnia 1 października 2018 roku.
Prace modernizacyjne budynku Arsenału planowane są na lata 2019-2024.