Nawigacja jest możliwa zarówno przy użyciu myszy/gładzika jak i klawiatury.

Schemat nawigacji

Obrót głowy w lewo, w prawo, spojrzenie w dół lub do góry:
Lewy przycisk myszy i jednocześnie ruch w lewo, prawo, w górę lub w dół. Na klawiaturze strzałki w lewo i w prawo (nie można podnieść ani opuścić wzroku).

Ruch do przodu lub do tyłu:
Przesuwamy wskaźnik myszy na żądany spot (kółko na posadzce) i klikamy lewy przycisk myszy. Na klawiaturze strzałki w do góry i do dołu.

Przybliżanie obrazu. Zoom:
Rolką myszy. Na klawaturze + -.