ilustracja dekoracyjna
ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna

ilustracja dekoracyjna


ilustracja dekoracyjna


ilustracja dekoracyjna


ilustracja dekoracyjnaBARBARZYŃSKIE TSUNAMI. OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW W DORZECZU ODRY I WISŁY
(od 19 stycznia do 18 marca 2018 roku)


Kanwą wystawy Barbarzyńskie tsunami są wydarzenia z dziejów Europy wstrząsające cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum, wtargnęły na jego obszar, rozciągający się na znacznych połaciach Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach polskich oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską, są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski i stanowią ozdobę muzealnych kolekcji.

Wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, wzbogacony o kilka znalezisk z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji, jest prezentowany na wspólnej wystawie, przygotowanej ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawierających wyposażenie elitarne. Pozwalają one zilustrować obecność na ziemiach polskich różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów na tle wydarzeń mających miejsce przed tym okresem (III–IV wiek) i następujących po nim (VI–VII wiek).

 „[…] o bojach i zapasach – słuchajcie powieści!” – ten cytat ze średniowiecznego eposu Niedola Nibelungów ma nie tylko zachęcić do zwiedzania wystawy, lecz także podkreślić, że ziemie położone w dorzeczu Odry i Wisły były scenerią istotnych przemian u schyłku antyku. Tutaj bowiem, w dorzeczu środkowej Odry, przed migracją, siedziby mieli Burgundowie, w środowisku których rozgrywa się epos, a jego podłożem historycznym są wydarzenia z okresu wielkiej wędrówki ludów.

Organizatorzy prezentacji w Warszawie: 
Uniwersytet Warszawski
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 

Autorzy wystawy: 
Koncepcja: Aleksander Bursche, Krzysztof Kowalski, Magdalena Mączyńska
Projekt graficzny: Karolina Gołębiowska
Multimedia: Michał Dłużak, Krzysztof Dzierma, Paweł Pawlicki, Maciej Szelachowski
Aranżacja: Izabela Sukiennicka, Anna Ryś
Tłumaczenia: Anna Kinecka, Monika Witek

Państwowe Muzeum Archeologiczne – Zespół organizacyjny: 
Kurator wystawy: Tomasz Rakowski
Przy współpracy Jacka Andrzejowskiego, Romana Choynowskiego, Agnieszki Jaskanis, Lidii Kobylińskiej, Radosława Prochowicza, Marii Kamińskiej-Kuźmy

Skrócone opisy zabytków (na urządzenie przenośne): pma.pl/tsunami