WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

NASZE WYSTAWY
        W INNYCH MUZEACHAutor fotografii: Roman Szyszak


URATOWANE SKARBY PODZIEMNEGO LWOWA
(od 17 maja do 31 sierpnia 2017 r.)

Na wystawie zaprezentowana jest historia Lwowa przez pryzmat ratowniczych badań archeologicznych. Najstarsze prezentowane na wystawie znaleziska pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza czyli z VІІ–ІХ w., a najmłodsze datowane są na przełom XIX i XX w.

Wystawa zrealizowana została we współpracy:
* Centrum Naukowo - Badawczego „Ratownicza Służba Archeologiczne” Instytutu Archeologii NAN Ukrainy
* Muzeum Archeologicznego w Krakowie
* Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

O wystawie
Autor:
Natalia Wojceszczuk - kurator wystawy

Wystawa „Uratowane skarby podziemnego Lwowa” prezentuje historię miasta przez pryzmat ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na jego terenie w ciągu ostatnich 15 lat. Oferuje ona podróż przez wieki – począwszy od czasów przed założeniem książęcego miasta do współczesności – i daje możliwość na chwilę dotknąć przeszłości: zobaczyć, jak ludzie żyli wiele wieków temu, jakich rzeczy używali w życiu codziennym i jakie mieli rozrywki.

Najstarsze prezentowane na wystawie znaleziska pochodzą jeszcze z czasów słowiańskich, tzn. z VІІ – ІХ w., a „najnowsze” należą do przełomu XIX i XXw.
Pod względem koncepcji wystawa została podzielona na dwa bloki.

Pierwszy blok zawiera dziewięć reprodukcji starych planów Lwowa,
z których najstarszy został wykonany w 1635 roku. Pokazują nam one rozwój przestrzenny miasta. Na sześciu panoramach prześledzono zmianę jego wizerunku w ciągu XVII-ХІХ w. Można tu też zobaczyć miejsca badań archeologicznych w obiektywach współczesnych fotografików Witalija Hrabara i Romana Szyszaka, spojrzeć na Lwów oczami znanych artystów: Oksany Andruszczenko, Tarasa Beniacha, Wołodymyra Bohusławskiego, Haliny Dudar i Łesi Kwyk.

Podstawę wystawy stanowi 30 banerów i ponad 500 artefaktów. Większość zaprezentowanych artefaktów to przedmioty codzienne lwowian żyjących w różnych epokach historycznych. Pochodzą one z 32 miejsc badań archeologicznych przeprowadzonych w historycznej części miasta. Łącznie podano informacje o 41 działkach, na których prowadzone były prace wykopaliskowe.
Osobno zaprezentowano znaleziska unikalne: kafel z XV-XVI w. z trzema herbami, cynowo-ołowianą tacę z XV-XVI w. z dwiema cechami fabrycznymi, kopię najstarszej w Ukrainie pisanki z XV-XVI w. wykonanej na jajku kaczki, brązową figurkę z XIV w. w postaci błazna w gotyckim ubraniu.

Niezwykle interesujące z uwagi na okoliczności depozycji są dwa skarby przedstawione na wystawie. Jeden z nich znaleziono w drewnianym zbiorniku wodnym z XV w. Składał się on z przedmiotów kultu chrześcijańskiego z ХІІ-XV w.: z dwóch krzyży-relikwiarzy (enkolpionów), relikwiarza o kształcie czterolistnym, trzech wisiorków z wizerunkiem twarzy Chrystusa Zbawiciela, trzech wisiorków-relikwiarzy i dwóch wisiorków w postaci krzyża, pierścienia i miedzianego garnka, w którym prawdopodobnie znajdowały się znalezione przedmioty.

Inny skarb zawierał 103 drobne monety, w tym 9 srebrnych koron Monarchii Austro-Węgierskiej z czasów panowania Franciszka Józefa I i dwa guziki – na jednym wytłoczony był herb Lwowa. Archeologiczny kontekst tego znaleziska świadczy, że był on prawdopodobnie deponowany przed pierwszym zdobyciem miasta przez armię rosyjską we wrześniu 1914 roku.

w sklepie muzeum można kupić katalog wystawy