Od 2010 r. na Reducie Ordona prowadzone były badania archeologiczne, które potwierdziły lokalizację szańca przy dzisiejszej ul. Na Bateryjce na Ochocie oraz przyczyniły się do odkrycia pozostałości elementów umocnień: walu, fosy, wilczych dołów oraz pochówków, zarówno obrońców, jak i atakujących Rosjan. Odkryte zabytki dostarczyły historykom nowych informacji o uzbrojeniu i umundurowaniu ówczesnych żołnierzy i pozwoliły na znacznie pełniejszą rekonstrukcję zdarzeń.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach projektu pt. "Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54", tzw.  Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, wydało w ramach Warszawskich Materiałów Archeologicznych (tomy 11 i 12-13) dwa tomy opracowania wyników badań na stanowisku Reduta Ordona w Warszawie.
Kierownik projektu: dr Wojciech Borkowski

Publikacja (pdf) do pobrania: