SEMINARIUM BAŁTYJSKIE
program w latach
  2007/2008
  2006/2007
  2005/2006
  2004/2005
  2003/2004
  2002/2003
  2001/2002
  2000/2001
  1999/2000

Seminarium Bałtyjskie 2016/2017

Zapraszamy na 17-ty sezon Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywają się zawsze w środy, o godz. 11.00 w sali odczytowej im. E. Majewskiego w gmachu PMA (wejście od Ogrodu Krasińskich)
. Nulla dies sine Baltis!

* 26 października 2016
dr hab. Tadeusz Baranowski z zespołem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Osada grupy olsztyńskiej w Tumianach, woj. warmińsko-mazurskie

* 23 listopada 2016
dr Mindaugas Bertašius (Kaunas Univeristy of Technology, Litwa), Tajemnicze obiekty na wielofazowym cmentarzysku w Marvele pod Kownem

* 14 grudnia 2016
mgr Karol Żołędziowski (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Metalurgia kolorowa Jaćwieży - charakterystyka i analiza porównawcza

* 18 stycznia 2017
dr Sławomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Pasym. Grodzisko z późnego okresu wędrówek ludów i początków wczesnego średniowiecza. Wstępne wyniki badań

mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Korespondencja doktora Ottona Szreibera w sprawie zabytków z miejsc. Koniuchy koło Uciany w guberni kowieńskiej

* 22 lutego 2017
dr hab. Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Kurhan z grobami piętrowymi z okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Czerwonym Dworze. Sprawozdanie z realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki za lata 2013-2016

*22 marca 2017
mgr Martyna Wasilewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Bałtyjskie zapinki szczeblowe w grupie elbląskiej i olsztyńskiej

* 26 kwietnia 2017.
Prof. Zbigniew Kobyliński z zespołem (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

* 24 maja 2017
dr Christoph Jahn (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin), mgr izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Agata Wiśniewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Between Mazury and Sambia - old and new research on the Roman and Migration Periods cemeteries of Meisterfelde (Gęsiki) and Łężany, site 4

                                                                                               Serdecznie zapraszamy
                                                                                              Anna Bitner-Wróblewska
                                                                                               Wojciech Wróblewski