SEMINARIUM BAŁTYJSKIE
program w latach
  2007/2008
  2006/2007
  2005/2006
  2004/2005
  2003/2004
  2002/2003
  2001/2002
  2000/2001
  1999/2000

Seminarium Bałtyjskie 2017/2018


. Nulla dies sine Baltis!

Zapraszamy na 18-ty sezon Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywają się zawsze w środy, o godz. 11.00 w sali odczytowej im. E. Majewskiego w gmachu PMA (wejście od Ogrodu Krasińskich).

 

* 25 października 2017
prof. Audrone Bliujiene (Institute of Baltic Region History and Archaeology, Klaipeda University, Litwa), From the Late Roman Period to the end of the Viking Age: Užpelkiai cemetery in the cultural context of the Lithuanian Coast

* 15 listopada 2017
dr Martin Gollwitzer (County Administrative Board of Dalarna, Szwecja), New Merovingian Period and Viking Age finds from Vestfold, Norway - the Hesby excavations

* 6 grudnia 2017
dr Aleksiej Kibiń (Wydział Historii Uniwersytetu Państwowego w St. Petersburgu, Rosja), Jaćwingowie jako wspólnota w X-XI w. Problem definicji
dr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Komentarz archeologa

* 17 stycznia 2018
mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie),Kolekcjoner i archeolog, ksiądz Juozas Žiogas w świetle swojej korespondencji
dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie), Cień Hitlerjugend w blasku kwidzyńskiej archeologii

* luty 2018 (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym)
dr Volker Hilberg (Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig, Niemcy), From emporium to civitas. The shift from Hedeby to Schleswig in the 11th century

* 21 marca 2018
mgr Jerzy Siemaszko, mgr Renata Maskowicz-Sikorowska, mgr Wiesław Kapla (Muzeum Okręgowe w Suwałkach), dr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Wstępne wyniki badań jaćwieskiego cmentarzyska w Krukówku

* 25 kwietnia 2018
dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Styl Nidajno

* 16 maja 2018
mgr Kacper Martyka (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Nowe wczesnośredniowieczne stanowiska z płn-wsch Polski w świetle badań Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

                                                                                               Serdecznie zapraszamy
                                                                                              Anna Bitner-Wróblewska
                                                                                               Wojciech Wróblewski