SEMINARIUM BATYJSKIE
program w latach
  2007/2008
  2006/2007
  2005/2006
  2004/2005
  2003/2004
  2002/2003
  2001/2002
  2000/2001
  1999/2000

Seminarium Batyjskie 2018/2019


. Nulla dies sine Baltis!

Szanowni Pastwo, Uczestnicy i Gocie Seminarium,

Zapraszamy na 19-ty sezon Seminarium Batyjskiego, organizowanego przez Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W zwizku z remontem Pastwowego Muzeum Archeologicznego, w tym Sali im. Erazma Majewskiego, gdzie dotychczas odbyway si spotkania Seminarium Baltyjskiego, uprzejmie informujemy, e w sezonie 2018/2019 oraz nastpnych - a do odwoania - Seminarium odbywa si bdzie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28. O terminach i tematyce kolejnych spotka bdziemy informowa w oddzielnych komunikatach.

Uwaga: Seminaria Batyjskie bd si teraz odbywa w rnych dniach tygodnia, w zalenoci od tego, kiedy bdzie wolna sala.

Serdecznie zapraszamy!
Anna Bitner-Wrblewska & Wojciech Wrblewski