SEMINARIUM BATYJSKIE
program w latach
  2007/2008
  2006/2007
  2005/2006
  2004/2005
  2003/2004
  2002/2003
  2001/2002
  2000/2001
  1999/2000

Seminarium Batyjskie 2016/2017

Zapraszamy na 17-ty sezon Seminarium Batyjskiego, organizowanego przez Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywaj si zawsze w rody, o godz. 11.00 w sali odczytowej im. E. Majewskiego w gmachu PMA (wejcie od Ogrodu Krasiskich)
. Nulla dies sine Baltis!

* 26 padziernika 2016
dr hab. Tadeusz Baranowski z zespoem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Osada grupy olsztyskiej w Tumianach, woj. warmisko-mazurskie

* 23 listopada 2016
dr Mindaugas Bertaius (Kaunas Univeristy of Technology, Litwa), Tajemnicze obiekty na wielofazowym cmentarzysku w Marvele pod Kownem

* 14 grudnia 2016
mgr Karol odziowski (Orodek Bada nad Antykiem Europy Poudniowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Metalurgia kolorowa Jawiey - charakterystyka i analiza porwnawcza

* 18 stycznia 2017
dr Sawomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Pasym. Grodzisko z pnego okresu wdrwek ludw i pocztkw wczesnego redniowiecza. Wstpne wyniki bada

mgr Maria Krajewska (Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Korespondencja doktora Ottona Szreibera w sprawie zabytkw z miejsc. Koniuchy koo Uciany w guberni kowieskiej

* 22 lutego 2017
dr hab. Pawe Szymaski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Kurhan z grobami pitrowymi z okresu wdrwek ludw na cmentarzysku w Czerwonym Dworze. Sprawozdanie z realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki za lata 2013-2016

*22 marca 2017
mgr Martyna Wasilewska (Orodek Bada nad Antykiem Europy Poudniowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Batyjskie zapinki szczeblowe w grupie elblskiej i olsztyskiej

* 26 kwietnia 2017.
Prof. Zbigniew Kobyliski z zespoem (Uniwersytet im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do pobrania: Zaproszenie i program

* 24 maja 2017
dr Christoph Jahn (Museum fr Vor- und Frhgeschichte, Berlin), mgr Izabela Szter (Museum fr Vor- und Frhgeschichte, Berlin; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Agata Winiewska (Orodek Bada nad Antykiem Europy Poudniowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Between Mazury and Sambia - old and new research on the Roman and Migration Periods cemeteries of Meisterfelde (Gsiki) and any, site 4

* 31 maja 2017
dr Olga Rumiantseva (Instytut Archeologii Akademii Nauk Rosji, Moskwa) The Bryansk hoard and East European champlev enamels: production, technology, chemical composition of glass and possible origin,
dr Bartosz Kontny, mgr Iwona Lewoc (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) - Jak nwka. Emaliowana ostroga z Janwka.

Serdecznie zapraszamy
Anna Bitner-Wrblewska
Wojciech Wrblewski