OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Warszawa 11.03.2014 r.

 

 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawców zadań dotyczących:

Dostawy wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie

(numer sprawy 1/PO/ZP/14).załaczniki do pobrania: OGŁOSZENIE , Załączniki