UWAGA

W dniach 1 maja, 2 maja i 3 maja 2017r.
Muzeum jest nieczynne
.

Zaproszenie

W niedzielę 30 kwietnia 2017 zapraszamy na bezpłatne zajęcia rodzinne.
godz. 11.00. - Tkactwo pradziejowe.
godz. 13.00. - Odtwarzanie w modelinie paciorków szklanych.

Zaproszenie

W dniach 20 i 21 kwietnia 2017r. o godz. 12.00, w sali im. Erazma Majewskiego zapraszamy na wykłady dr hab. Stanisława Iwaniszewskiego , kustosza dyplomowanego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, profesora w Narodowej Szkole Antropologii i Historii (należącej do Narodowego Instytutu Antropologi i Historii) w mieście Meksyk. (więcej...)

Sztuka Konserwacji 1997 - 2017

Zapraszamy w dniach 18-21 kwietnia 2017r, . do  udziału  w  obchodach  dwudziestolecia Warszawskich Spotkań Konserwatorskich -
SZTUKA KONSERWACJI 1997- 2017
. (więcej...)

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w warsztatach p.t. Techniki nuklearne w badaniach i konserwacji zabytków organizowanych przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Poznaniu oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w dniu 12 maja 2017 roku. (więcej...)

Zaproszenie

W styczniu 2017 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie,  rozpoczęliśmy cykl spotkań pt.: "Fascynacje polskich archeologów", adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, mieszkańców Warszawy i Mazowsza.  
Bezpłatne i otwarte prelekcje będą odbywały się co miesiąc w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
23 kwietnia zapraszamy Państwa na czwarty wykład zatytułowany : Królowa Hatszepsut w swej niezwykłej świątyni , który wygłosi dr. Zbigniew E. Szafrański. Mamy nadzieję, iż prelekcje będą doskonałą okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na unikalność dziedzictwa archeologicznego, którego zachowanie w XXI wieku jest poważnie zagrożone. (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)

P
aństwowego Muzeum Archeologicznego
dostępna na stronie Centralnej Bazy Judaików (więcej...)
Pradzieje ziem polskich

Największa stała ekspozycja Muzeum ukazująca dzieje osadnictwa i kultury mieszkańcow naszych ziem od około 200 tys. lat temu po okres wczesnego średniowiecza. Na wystawie pokazany jest proces zmian jaki zachodził we wszystkich dziedzinach życia człowieka mieszkajacego na terenie ziem polskich w kolejnych epokach: kamienia, brazu, żelaza - do późnego średniowiecza.(więcej..)

Seminarium Bałtyjskie 2016/2017

Zapraszamy na 17-ty sezon Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. (więcej...)

Społeczność PMA

facebook  facebook
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego