ZAPROSZENIE

23 maja 2018 r. zapraszamy na kolejne sptkanie Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. (więcej...)
ZAPROSZENIE

W styczniu 2017 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie,  rozpoczęliśmy cykl spotkań pt.: "Fascynacje polskich archeologów", adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, mieszkańców Warszawy i Mazowsza.  
Bezpłatne i otwarte prelekcje będą odbywały się co miesiąc w sali im. Erazma Majewskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. (więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM

D
igitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (więcej...)

Kolekcja judaików Państwowego Muzeum Archeologicznego
dostępna na stronie Centralnej Bazy Judaików (więcej...)
Pradzieje ziem polskich

Największa stała ekspozycja Muzeum ukazująca dzieje osadnictwa i kultury mieszkańcow naszych ziem od około 200 tys. lat temu po okres wczesnego średniowiecza. Na wystawie pokazany jest proces zmian jaki zachodził we wszystkich dziedzinach życia człowieka mieszkajacego na terenie ziem polskich w kolejnych epokach: kamienia, brazu, żelaza - do późnego średniowiecza.(więcej..)

Seminarium Bałtyjskie 2017/2018

Zapraszamy na 18-ty sezon Seminarium Bałtyjskiego, organizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
UWAGA: zmiana terminu spotkania w maju 2018 r. - seminarium odbędzie się 23 maja. (więcej...)

Społeczność PMA

facebook  facebook
Mazowsze
bip
Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego